СКУЛХАК — СОР СОЧ ответы | БЖБ ТЖБ жауаптары | ГДЗ ДҮЖ Казахстан

Что такое СОР и СОЧ?

СОР ‒ суммативное оценивание за раздел пройденного материала, а СОЧ ‒ суммативное оценивание за всю четверть.  По сути, это обыкновенные срезы знаний. СОР проводится после прохождения нескольких тем (раздела). Допустим, за одну четверть может быть 2-3 СОР по одному предмету. Ну а СОЧ проводится раз в четверть по прохождению всех необходимых по программе разделов.

Такие формы контроля знания помогают уйти от субъективных оценок, которые раньше часто случались в школьном образовании. Раньше учащийся ориентировался больше на то, как бы получить «Пятерку». В ход шли списывания, зубрежка, шпаргалки. СОР и СОЧ же не предусматривают «Двоек», «Троек», «Пятерок». Ученикам предлагают на срезе знаний ряд заданий, за решение которых можно получить баллы. И оценка за СОР ‒ это та сумма баллов, которую школьник набрал за выполнение заданий (это может быть 13, 9 или 8 баллов). На СОЧ ‒ принцип тот же. Потом эти баллы суммируются. Учителем выводится средний балл за четверть. Сумма баллов соответствует общепринятой оценке. Допустим, если ученик набрал от 85 до 100 баллов, то это будет «5». Если 65-85 ‒ это «4», и так далее.

БЖБ және ТЖБ дегеніміз не?

БЖБ – өткен материалдың бөлімі үшін жиынтық бағалау, ал ТЖБ ‒ тоқсан бойы жиынтық бағалау. Негізінде, бұл білімнің қарапайым бөліктері. БЖБ бірнеше тақырыптан (бөлімнен) өткеннен кейін жүргізіледі. Айталық, төрттен бірінде бір пән бойынша 2-3 БЖБ болуы мүмкін. Ал, ТЖБ бағдарламаға қажетті барлық бөлімдерден өту үшін тоқсанына бір рет өткізіледі.

Білімді бақылаудың мұндай формалары бұрын мектеп білімінде жиі кездесетін субъективті бағалардан аулақ болуға көмектеседі. Бұрын оқушы «бестікті»қалай алуға көбірек көңіл бөлетін. Есептен шығару, қысу, алдау парақтары қолданылды. БЖБ мен ТЖБ «екі», «үш», «бес»дегенді білдірмейді. Оқушыларға білім бөлімінде бірқатар тапсырмалар ұсынылады, оларды шешу үшін сіз ұпай жинай аласыз. Ал БЖБ ұпайы-бұл оқушының тапсырмаларды орындау үшін жинаған ұпайларының сомасы (бұл 13, 9 немесе 8 ұпай болуы мүмкін). БЖБ ‒ қағидасы бірдей. Содан кейін бұл ұпайлар қосылады. Мұғалім тоқсандағы орташа баллды алады. Балл сомасы жалпы қабылданған бағаға сәйкес келеді. Айталық, егер оқушы 85-тен 100-ге дейін ұпай жинаса, онда бұл «5»болады. Егер 65-85 «4» болса және т.б.